När engelska flottan siktades från Karlshamn

Under Napoleonkrigen och kontintentalblockaden i början av 1800-talet hotade amiral Nelson Karlskrona och senare skyddades den engelska handeln av en flottstyrka som låg vid Hanö ....

Karlshamn var indraget i världspolitiken!

Läs en en artikel (pdf) om denna spännande tid