Sällskapet Castellanerna

Sällskapet syfte, hämtat ur från stadgarna:

Sällskapet Castellanernas syftemål är:
- att på alla sätt söka bevara Karlshamns stads historia,
- att väl bevara den gamla fästningsön Kastellet i hamninloppet,
- att göra Kastellet till en vacker och minnesrik utflyktsplats och
- att på alla sätt söka bevara de gamla traditionerna.

Så småningom ska man kunna läsa lite mer om Sällskapets historia i Krönikan.

Här finns en kort presentation i pdf-format, att ladda ner.
Motsvarande presentation i PowerPoint-format kan erhållas efter förfrågan.