Invigningsritual för nya medlemmar

Ritualen är kortfattat beskriven, den historiska ramberättelsen varierar något år från år!

Kung Karl X Gustaf och hans fortifikationsofficer Erik Dahlberg träffas en gång 1658 vid Bodekull. De beundrar den vackra platsen och dess lämplighet för flottan, för skeppsvarv och en ny stad.
Ett skepp nalkas vilket föranleder att svensk lösen skjuts med kanon. De bestämmer stadens namn och skålar för den nya stadens välgång.

Härefter förklarar kungen att han ämnar inviga och dubba dem som i hans kungliga nåd utsetts till Castellaner.
En i taget dubbas de nya medlemmarna, med svärdslag och diplom!

Jag dubbar Eder - NN - till Kommendant av Castellanerorden. Må Ni alltid vara beredd att värna om Eder hembygd.

Efter dubbningen: Låt oss nu, min käre Erik Dahlberg, bjuda farväl och vandra vidare för att bese denna vackra trakt där vårt minne kommer att leva länge.

De båda fortsätter att tala om stadens framtid, ibland med aktuella inslag ...

Detaljer kring nästa Castellets dag, se kalendariet.