Historiskt Café

Några gånger varje vår och höst ordnas historiska caféer. Dessa innehåller vanligen ett historiskt föredrag och är öppna för allmänheten.

Se kalendariet för aktuella dagar och ämnen.