Soldat Skarp från Kronobergs regemente
pekar på gamla minnen

Stackars Hanna ser glad ut utanför fängelset
och bagaren berättar om livet på baksidan

Artilleristen vid batteridäck
förklarar och demonstrerar
hur de gamla 12-pundarna
fungerar.

Svensk lösen:

KABOM, KABOM *


Inte ens kommendanten hade det gott

men artilleristen fick till en träff med en polsk besökare

Välkomnna till Castellet - även när inte syrenerna blommar !