Geocaching - skattjakt med hjälp av GPS

Sällskapet Castellanerna följer med en del moderna trender ...

Det finns en skattgömma på Frisholmen.

Position: 56 grader 9' 35,10'' norr and 14 grader 51' 59,40'' ost.

Läs mer om denna form av skattjakt på www.geocaching.com