Forskargruppen
Arbetar denna säsong främst med den historiska kursen för nya och gamla medllemmar.  
Ett resultat av mödan: Studier av uniformer och förslag till nya för sällskapet: Nya uniformer
14 kurstillfällen på Vuxenskolan, Rådhusgatan 2. Se kalendarium

Kurslitteratur: Ebbe Aspegren - Karlshamns Castell genom tiderna. Lina Campbell: Staden berättar och Landet runtomkring