Sällskapets historia

Castellanerna bildades i anslutning till hundraårsdagen av fästningens avveckling, år 1964.

osv ....