Dramatiserad guidning på Booön 2014 .

Deltagarna har förbokat sig på Turistbyrån och samlas lördagen den 2 augusti kl 13 ute på Boön.
Den här dagen var de över 30 deltagare, vilket betyder att det är fullbokat.

Guiden berättar om Boöns och Karlshamns historia, framför allt efter att landskapet blev svenskt
efter freden i Roskilde 1658

   

På vandringen ser man många spår av gamla tiders stenindustri, och på ett ställe
till och med en livs levande stenhuggare. Han berättar om slitet och den usla betalningen.

 

Lite senare dyker ett fort ur Per-Albin-linjen från andra världskriget upp.

Med en livs levande rekryt som kan berätta om livet och förhållandena i det lilla värnet.

Värnet är öppet och deltagarna får gå in för att titta på vapen och annat.

Ute vid "Gamle skans" på norra udden står en soldat från Kronobergs regemente. Han tillhör de allra första soldaterna som kom hit för att bygga den första befästningen när landet blivit svenskt.

Han har också mycket umbäranden att berätta om.

Strax efter den gamla kyrkogården (dödgrävaren hade deserterat denna dag) står varvsinspektorn Ebbe Simonsson och berättar om sitt fartygsbyggande på Boön. Han fick uppdraget så snart kungen hade bestämt att staden Carlshamn och ett skeppsvarv skulle anläggas här. Ebbe står på sluttningen där stapelbädden stod för alla de fjorton fartyg som byggdes här under åren 1659 - 1676. Sen kom dansken tillbaka och stackars Ebbe tvingades sänka sina sista byggen och fly norrut.

Det krävde också umbäranden men här byggdes ändå fina skepp, bland andra fyra stora regalskepp varav Nyckeln var det finaste. Det var amiralsskepp under flera sjötåg, berömt för sin snabbhet. Under strid med danskar och holländare i Kalmarsund gick hon på grund och fick till slut eld ombord. Det var 1679.

Vid slutet av promenaden runt Boön står mästerlotsen själv. Han berättar om livet på den gamla lotsstationen, och om umbäranden förstås. Till slut flyttades hela lotshuset och alla fyra lotsarfamiljerna in till stan och Näsviken. Huset finns kvar och är idag lokal åt Flottans Män.
Just idag kom ett behagligt och kort sommarregn i slutet av promenaden.
Men alla verkade nöjda ändå!

Guiden tackar å sällskapet Castellanernas vägnar för visat intresse!

Deltagarna tackar med en varm applåd.

Foto: Kerstin Linnander