Sällskapet Castellanerna i Karlshamn

Det historiska sällskapet Castellanerna

small logo
 

Carlshamns Castell - Frisholmen
Historien om Karlshamns Castell är inte bara en historia om en provisorisk befästning som i tvåhundra år ingick i det svenska kustförsvaret. Det är också historien om det danska landskapet Blekinges införlivande i det växande svenska riket och den uppseglande stormakten Sveriges strävan efter Östersjövälde.

Sällskapet Castellanerna är en historisk förening som vill vårda, lära och sprida kunskap om Castellet och dess historia. Föreningen har några drag av ordenssällskap, bland annat med inval av nya medlemmar och åtminstone en ritual - dubbningen av nya medlemmar - men denna är helt öppen och spelas upp för allmänheten varje år på Castellets dag.

Aktuellt:

Castellets dag inträffar i år ICKE! Sjunkande besöksiffror och problem med båttransporter gör att vi avvaktar.

Guidade visningar på Castellet och på Boön - se kalendariet.

 

| Kontakta oss| ©2008 Sällskapet Castellanerna